Sistem dışı karakter iletileri

Bir pencere yordamı wm_char, wm_deadchar, wm_syscharve wm_sysdeadchardahil olmak üzere dört farklı karakter ileti alabilir. TranslateMessage işlevi, wm_keydown iletiyi işlerken wm_char ya da wm_deadchar bir ileti oluşturur. Benzer şekilde, wm_syskeydown iletiyi işlerken wm_syschar ya da wm_sysdeadchar bir ileti oluşturur.

Klavye girişi normal işleyen bir uygulama, ama diğer iletileri DefWindowProc işlevine geçerken, tüm wm_char iletisini yok sayar. Sistem menü anımsatıcıları uygulamak için wm_syschar ve wm_sysdeadchar iletileri kullanır.

Tüm karakter iletilerin wParam parametre karakter tuşuna basıldığında karakter kodunu içerir. Karakter kodu mesaj alma penceresi pencere sınıfını bağlıdır. Unicode sürümü RegisterClass işlevinin pencere sınıfı kayıt için kullanıldıysa, Unicode karakterler o sınıfın tüm Windows sistemi sağlar. Aksi takdirde, sistem ASCII karakter kodlarını sağlar. Daha fazla bilgi için bkz: Unicode ve karakter kümeleri.

Bir karakter iletisinin lParam parametresinin içeriğini karakter mesaj üretmek için tercüme anahtar aşağı iletisinin lParam parametresinin içeriğini aynıdır. Bilgi için bkz: Tuş vuruşu İleti bayrakları.

Index