GetKeyboardLayoutList

GetKeyboardLayoutList işlevi, sisteme giriş yerel ayarları geçerli kümesi için karşılık gelen klavye düzenini işleme alır. İşlev kolları verilen arabelleğine kopyalar.

UINT GetKeyboardLayoutList) int  nBuff, / / dizi öğesinin arabellek boyutuhkl bugüne* lpList / / klavye düzeni tutamaçları için arabellek);
 

Parametreleri

nBuff
Arabellek tutabilir tanıtıcısı sayısı üst sınırını belirtir.
lpList
Klavye düzeni kolları dizisi alır arabellek işaretçisine.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sayısı düzeni kolları arabelleğe kopyalanır veya, nBuff sıfır dönüş değeri tüm geçerli düzen işleme almak için gerekli arabellek dizi öğelerinin boyutu ise,.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, GetKeyboardLayout

Index