Zamanında oluşturulan bir Hızlandırıcı tablo kullanma

Win32 API zamanında Hızlandırıcı tablolar oluşturmanıza olanak sağlar. Oluşturma ve çalıştırma sırasında bir Hızlandırıcı tablosunu kullanarak ilgili adımlar aşağıdaki gibidir:

Index