Hızlandırıcı tablo oluşturma

Çalışma zamanında bir Hızlandırıcı tablo oluşturmanın ilk adımı, accel yapıları dizisi dolduruyor. Dizideki her yapı bir Hızlandırıcı tabloda tanımlar. Bir Hızlandırıcı'nın tanımı, bayraklarının, onun anahtar ve tanımlayıcısını içerir. accel yapısı aşağıdaki biçime sahiptir.

typedef struct tagACCEL {/ / accl byte fVirt; 
    Anahtar kelime; 
    Cmd word; 
} ACCEL 

 

accel yapısı anahtar üyesi bir ASCII karakter kodunu veya sanal-anahtar kodu belirterek bir Hızlandırıcı'nın vuruşu tanımlayın. Sanal-anahtar kodu belirtirseniz, fVirt üyesi FVIRTKEY bayrağı ilk içermelidir; Aksi takdirde, sistem kod bir ASCII karakter kodu olarak yorumlar. fcontrol, falt ya da FSHIFT bayrağı veya ctrl, alt veya ÜSTKARAKTER tuşu vuruşu ile birleştirmek için her üç içerebilir.

Hızlandırıcı tablosu oluşturmak için CreateAcceleratorTable işlevine accel yapıları dizisi adresini geçmektedir. CreateAcceleratorTable Hızlandırıcı tablo oluşturur ve tablo tanıtıcısı döndürür.

Index