Klavye hızlandırıcı yapıları

Aşağıdaki yapıda Hızlandırıcılar ile kullanılır.

ACCEL

Index