Hızlandırıcı-tablo kaynağı yükleme

Uygulama, LoadAccelerators fonksiyonunu çağırarak ve kaynağın adını veya kaynak tanımlayıcısı olan yürütülebilir dosya içeren uygulama örneği tanıtıcısını belirten bir Hızlandırıcı-tablo kaynak yükler. LoadAccelerators belirtilen Hızlandırıcı tablosunu belleğe yükler ve Hızlandırıcı tablo tanıtıcısı döndürür.

Bir uygulama bir Hızlandırıcı-tablo kaynak istediğiniz zaman yükleyebilirsiniz. Genellikle, bir tek iş parçacıklı uygulama, ana ileti döngüsü girmeden önce Hızlandırıcı tablosunu yükler. Genelde birden çok iş parçacığı kullanan bir uygulama Hızlandırıcı-tablo kaynak için bir iş parçacığı için iş parçacığı ileti döngüsü girmeden önce yükler. Uygulamasında belirli bir pencere ile ilişkili bir uygulama ya da iş parçacığı birden fazla Hızlandırıcı tabloları da kullanabilir. Böyle bir uygulama Hızlandırıcısı tablo penceresi her zaman kullanıcının pencereyi aktif yük olur. Konuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: işlemleri ve iş parçacıklarını.

Index