Simge oluşturma

Bir simge kullanmak için uygulama simgesine ele almak gerekir. Aşağıdaki örnekte iki farklı simge kolları oluşturulması gösterilmiştir: bir standart ünlem simgesini ve biri için özel bir simge kaynak olarak uygulamanın kaynak tanımlama dosyası dahil.

HICON hIcon1;  / / simge ele HICON hIcon2;  / / simge idare / / standart soru simgesi oluşturmak. 
 
hIcon1 = LoadIcon (null, IDI_QUESTION); 
 
/ / Bir kaynağa dayalı özel bir simge oluşturmak. 
 
hIcon2 = LoadIcon (hinst, MAKEINTRESOURCE(460)); 
 
/ / Çalıştırma sırasında özel bir simge oluşturma 

 

Uygulama kaynakları olarak özel simgeler uygulamak ve LoadIcon ya da LoadImage-meli kullanma işlevi, yerine çalışma zamanında simgeleri oluşturun. Bu yaklaşım aygıt bağımlılığı önler, yerelleştirme basitleştirir ve simge bitmapler paylaşmak uygulamaları etkinleştirir. Ancak, aşağıdaki örnek üzerinde bit eşlem bitmasks göre zamanında, özel bir simge oluşturmak için CreateIcon kullanır; Sistem simgesi bit eşlem bitmasks yorumlaması göstermek için eklenmiştir.

HICON hIcon3;   // icon handle 
 
// Yang icon AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskIcon[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // line 1 
           0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xFF,  // line 2 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF,  // line 3 
           0xFF, 0xFE, 0x00, 0x7F,  // line 4 
 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x1F,  // line 5 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 6 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x0F,  // line 7 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x07,  // line 8 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x03,  // line 9 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x03,  // line 10 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 11 
           0xFF, 0xE0, 0x00, 0x01,  // line 12 
 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x01,  // line 13 
           0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x01,  // line 20 
 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 21 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x01,  // line 22 
           0xFF, 0xFF, 0xF0, 0x03,  // line 23 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x03,  // line 24 
 
           0xFF, 0xFF, 0xE0, 0x07,  // line 25 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 26 
           0xFF, 0xFF, 0xC0, 0x0F,  // line 27 
           0xFF, 0xFF, 0x80, 0x1F,  // line 28 
 
           0xFF, 0xFF, 0x00, 0x7F,  // line 29 
           0xFF, 0xFC, 0x00, 0xFF,  // line 30 
           0xFF, 0xF8, 0x03, 0xFF,  // line 31 
           0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF}; // line 32 
 
// Yang icon XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskIcon[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 2 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 3 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 5 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 6 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 7 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 8 
 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 9 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 10 
           0x00, 0x00, 0x7C, 0x00,  // line 11 
           0x00, 0x00, 0x38, 0x00,  // line 12 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 13 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 14 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 15 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 17 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 18 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 19 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 20 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 21 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 22 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 23 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 24 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 25 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 26 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 27 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 28 
 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 29 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 30 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; // line 32 
 
hIcon3 = CreateIcon(hinst,  // application instance 
       32,       // icon width 
       32,       // icon height 
       1,        // number of XOR planes 
       1,        // number of bits per pixel 
       ANDmaskIcon,   // AND bitmask 
       XORmaskIcon);  // XOR bitmask 
 

CreateIcon simgesi oluşturmak için ve aşağıdaki gerçek tablo uygulanır ve xor bitmasks.

VE bit maskesi Xor bit maskesi Görüntüleme
0 0 Siyah
0 1 Beyaz
1 0 Ekran
1 1 Ters ekran

Kapatmadan önce uygulamanızın DestroyIcon CreateIconIndirectkullanılarak oluşturulmuş herhangi bir simge yok etmek için kullanmanız gerekir. Diğer işlevleri tarafından oluşturulan simgeler yok etmek gerekli değil.

Index