Simge türleri

İşletim sistemi, herhangi bir anda herhangi bir uygulama için kullanılabilen standart simgeler kümesi sağlar. sdk başlık dosyaları için standart simgeler tanımlayıcıları içeren — tanımlayıcıları "IDI_" önekiyle başlar.

Her standart simge ilişkilendirilmiş ilgili varsayılan bir resim vardır. Kullanıcı herhangi bir zamanda herhangi bir standart imleç ile ilişkili varsayılan görüntüyü değiştirebilirsiniz.

Özel simgeler belirli bir uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmış ve herhangi bir tasarım olabilir. Aşağıda birkaç özel simgeler.