EM_GETLINECOUNT

Uygulama çok satırlı düzenleme denetimi satır sayısı alınacak bir EM_GETLINECOUNT iletisini gönderir.

EM_GETLINECOUNT wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Çok satırlı satır sayısını belirten bir tamsayı düzenleme denetimi dönüş değeridir. Metin düzenleme denetimine dönüş değeri 1 ise,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, EM_GETLINE, EM_LINELENGTH

Index