EM_POSFROMCHAR

Bir uygulama bir düzenleme denetimi belirtilen karakter koordinatları almak için em_posfromchar iletisi gönderir.

Em_posfromchar wParam (wparam) wCharIndex; = / / sıfır tabanlı dizin karakter lParam = 0; / / kullanılmıyor 

Parametreleri

wCharIndex
WParamdeğeri. Karakter sıfır tabanlı dizin belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, karakter, (x, y) konumudur. Tek satırlı düzenleme denetimi için y-ekseni her zaman sıfırdır.

Açıklamalar

Dönen bir koordinat karakteri düzen denetimin istemci alanının dışında kaydırılır negatif olabilir. Koordinatları tamsayı değerine kesilir.

WCharIndex satırı sınırlayıcı dizin ise, sadece geçmiş son görünür karakter konumunda satır döndürülen koordinatları vardır.

WCharIndex denetimi son karakter dizin daha büyükse, sadece geçmiş denetimin son karakter konumunu döndürülen koordinatlar belirlenir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, em_charfrompos, POINTL

Index