Bir düzenleme denetimi tarafından kullanılan yazı tipini değiştirme

Bir uygulama wm_setfont mesaj göndererek bir düzenleme denetimi kullanan yazı tipini değiştirebilirsiniz. Çoğu uygulama WM_INITDIALOG ileti işlenirken bunu. Yazı tipini değiştirme, düzenleme denetiminin boyutunu değiştirmez; wm_setfont ileti gönderme uygulamaları, metin yazı tipini ölçümleri alır ve düzenleme denetiminin boyutunu hesaplamak zorunda kalabilirsiniz. Yazı tipleri ve yazı hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı tipleri ve metin.

Index