Metin ara salt okunur yapma

Her bir düzenleme denetimi için sistem denetimin metin okuma-yazma (varsayılan) olup olmadığını gösteren bir salt okunur bayrağı tutar veya salt okunur. Bir uygulama, bir em_setreadonly iletisi denetime göndererek metin okuma-yazma veya salt okunur bayrağı ayarlayabilirsiniz. Edit denetimi salt okunur olup olmadığını belirlemek için bir uygulama gwl_style sabitini kullanarak GetWindowLong işlevini çağırabilirsiniz. em_setreadonly ileti hem tek satırlı veya çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Index