Edit denetimi seçme

Kullanıcı, fare ile tıklatarak veya sekme için bir düzenleme denetimine seçebilirsiniz. "Sekme" yöntemi, sistemi sağlayan bir öntanımlı klavye arabirimi bir parçasıdır. Bu arabirim eksiksiz bir açıklaması için bkz: İletişim kutuları. Kullanıcı edit denetimi seçtiğinizde sistem denetim klavye odağını verir ve ters video kullanarak metni vurgular.