EM_GETRECT

Uygulama, bir düzenleme denetimine biçimlendirme dikdörtgenin almak için bir em_getrect iletisi gönderir. Metin sınırlayıcı dikdörtgenin biçimlendirme dikdörtgendir. Sınırlayıcı dikdörtgenin düzenleme denetimi penceresinin boyutunu bağımsız.

Em_getrect wParam = 0;                    / / kullanılır; sıfır lParam (lparam) olması gerekir (lprect) lprc; / / Adres yapısı için dikdörtgen 

 

Parametreleri

lprc
LParamdeğeri. İşaretçi biçimlendirme dikdörtgen alan rect yapısı.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri anlamlı bir değer değil.

Açıklamalar

Em_setrect ve em_setrectnp iletileri kullanarak biçimlendirme dikdörtgen bir çok satırlı düzenleme denetimi değiştirebilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, em_setrect, em_setrectnp, rect

Index