EM_GETFIRSTVISIBLELINE

Bir uygulama, bir düzenleme denetimine üst görünür satır belirlemek için bir EM_GETFIRSTVISIBLELINE iletisini gönderir.

EM_GETFIRSTVISIBLELINE wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Sıfır tabanlı dizin üst görünür satır içinde bir çok satırlı düzenleme denetimi dönüş değeridir. Tek satırlı düzenleme denetimlerinde, dönüş değeri olan ilk görünür karakter sıfır tabanlı dizin.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenleme

Index