Kes, Kopyala, Yapıştır ve açık işlemleri

Win32 API, metin düzenleme denetimine ve Pano arasında hareket etmek için dört iletileri sağlar. wm_copy mesajı kopyalar geçerli seçimi (varsa) bir düzenleme denetimi panoya düzenleme denetimi silmeden. wm_cut iletisi varsa, düzenleme denetimindeki geçerli seçimi siler ve Silinen metni panoya kopyalar. wm_clear ileti geçerli seçimi bir düzenleme denetimi (varsa) siler, ancak (kullanıcı shift tuşuna basıldığında sürece) Pano'ya kopyalamaz. wm_paste mesajı kopyalar metin Panodan ekleme noktasında edit denetimi içine. Bu dört iletiler hem tek satırlı veya çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Windows NT sürüm 4.0 veya sonraki sürümü ile bir düzenleme denetimine dahili kullanıcının metin düzenleme denetimi ve Pano arasında taşımak kolaylaştırır bağlam menüsü içerir. Bağlam menüsü, kullanıcı farenin sağ düğmesini kullanarak denetimi tıklattığında görünür. Geri, Kes, Kopyala, Yapıştır, Silve seçintüm içerik menüsündeki menü öğeleri ekleyin .

Index