EM_LINEINDEX

Uygulama karakter dizin satır çok satırlı düzenleme denetimdeki almak için bir EM_LINEINDEX iletisi gönderir. Karakter düzenleme denetimi başından itibaren belirtilen satıra karakter dizinidir.

EM_LINEINDEX wParam (wparam) hattı; = / / Sayı lParam line = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

satır
WParamdeğeri. Sıfır tabanlı dizin satır numarasını belirtir. –1 Değeri, geçerli satır numarasını (çıkıntı işareti içeren satırı) belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri satır parametresinde belirtilen satırın karakter dizin veya belirtilen satır numarası düzenleme denetimine satır sayısı büyükse o –1.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

EM_LINEFROMCHAR denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index