WM_UNDO

Bir uygulama, son işlemi geri almak için bir düzenleme denetimi için bir wm_undo iletisi gönderir. Bu ileti, bir düzenleme denetimine gönderildiğinde, daha önce silinen metni geri yüklenir veya önceden eklenmiş metin silinir.

Wm_undo wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri true olan; Aksi takdirde, yanlış ise.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletileri düzenleme, wm_clear, wm_copy, wm_cut, wm_paste