Tamsayılar kullanarak

Win32 API yalnızca sayıları içerecek şekilde tasarlanmış denetimler iki tamsayı dönüşüm işlevleri düzenlemek sağlar. SetDlgItemInt işlevi belirtilen bir tamsayı (imzalı veya imzasız) dize halinde temsilini oluşturur ve bir düzenleme denetimi için dize gönderir. SetDlgItemInt yok değerini verir. GetDlgItemInt işlevi (imzalı veya imzasız) bir tamsayı dize gösterimine düzenleme denetimindeki oluşturur. GetDlgItemInt integer (ya da bir hata değeri) döndürür.

Index