Metin ara başlatılıyor

Uygulama başlatılamıyor veya SetDlgItemText işlevini çağırarak bir düzen denetimin metin arabelleği yeniden başlatmak. Bir uygulama GetDlgItemText işlevini çağırarak bir metin tampon içeriğini alabilirsiniz.

Index