EM_SETREADONLY

Uygulama ayarlamak veya salt okunur stili (es_readonly) bir düzenleme denetimi kaldırmak için bir em_setreadonly iletisini gönderir.

 Em_setreadonly wParam (wparam) (bool) fReadOnly; = / / Salt lParam flag = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

fReadOnly
WParamdeğeri. Ayarlama veya kaldırma es_readonly stilini belirtir. true değeri, es_readonly stilini ayarlar; false değeri es_readonly stili kaldırır.

Dönüş değerleri

İşlem başarılı olursa, dönüş değeri sıfır dışında; Tersi durumda, sıfır ise.

Açıklamalar

Es_readonly stil düzenleme denetimine sahip olduğunda, kullanıcı düzenleme denetimi içindeki metni değiştiremezsiniz.

Düzenleme denetimine GetWindowLong işlevini gwl_style bayrağıyla es_readonly stil olup olmadığını belirlemek için.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

GetWindowLong denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,

Index