EM_GETTHUMB

Bir uygulama bir çok satırlı düzenleme denetimini (parmak) kaydırma kutusunun konumunu almak için em_getthumb iletisi gönderir.

Em_getthumb wParam = 0;  / / kullanılmaz, sıfır lParam olması = 0;  / / kullanılmaz, sıfır olması gerekir 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri kaydırma kutusunun konumudur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenleme

Index