İletişim kutusunun fontlar

Sistem tüm metni bir iletişim kutusu varsayılan sistem yazı tipini kullanarak çizer. Uygulama iletişim kutusu ds_setfont stili ayarlama ve bir nokta boyutunu ve yazı tipi adı belirterek başka bir yazı tipi kullanmak için sistem yönlendirebilirsiniz. Yazı tipi iletişim kutusunda şablon belirtebilirsiniz, ancak sistem başlık ve menüleri iletişim kutusunun her zaman sistem yazı tipi kullanır; ds_setfont tarzı bu değiştirmez.

Ds_setfont stil belirtildiğinde, denetimi oluşturur gibi sistem wm_setfont ileti iletişim kutusu prosedür ve her denetim için gönderir. İletişim kutusu yordamı tasarruf ile wm_setfont mesaj geçti ve penceresine metin yazar her görüntü aygıtı bağlamda ele seçerek yazı ele sorumludur. Varsayılan olarak bunu önceden tanımlanmış denetimleri.

Ds_setfont stil verildiğinde sistem yazı tipi ortalama karakter genişliği iletişim kutusunun boyutlarını ve konumunu hesaplamak için kullanır. Aksi takdirde sistem yazı tipi ortalama karakter genişliğini kullanır.

Index