Radyo düğmeleri ve onay kutuları

İletişim kutuları, kullanıcı seçenekleri listesinden seçmek için radyo düğmeleri ve onay kutuları kullanın. Radyo düğmeleri birbirini dışlayan seçeneklerden birini kullanıcı olsun; onay kutularını seçeneklerin bir bileşimini seçmek kullanıcının izin verin.

İletişim kutusu yordamı, onay kutusunun başlangıçtaki durumunu ayarlar veya onay kutusunu temizler CheckDlgButton işlevini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Dışlayan radyo düğmesi grubu içinde radyo düğmeleri için uygun radyo düğmesini ve otomatik olarak başka bir radyo düğmesi açık, CheckRadioButton işlevi iletişim kutusu yordamı kullanabilirsiniz.

Bir iletişim kutusu sonlandırır önce iletişim kutusu yordamı düğmeyi geçerli durumunu verir IsDlgButtonChecked işlevini kullanarak her radyo düğmesi ve onay kutusunun durumunu kontrol edebilirsiniz. Bir iletişim kutusu genellikle bir iletişim kutusu oluşturur düğmeleri sonraki başlatmak için bu bilgileri kaydeder.

Index