Liste kutuları, açılan kutular ve dizin listeleri

Bazı iletişim kutuları, kullanıcı bir veya daha fazla ad seçebileceği adları listesini görüntüler. Dosya adlarının listesini görüntülemek için Örneğin, bir iletişim kutusu genellikle bir liste kutusu ve DlgDirList ve DlgDirSelectEx işlevleri kullanır. DlgDirList işlevi, geçerli dizin içindeki bir dosya sayesinde bir liste kutusu otomatik olarak doldurur. DlgDirSelect işlevi, liste kutusundan seçili dosya adını alır. Birlikte, bu iki işlev kullanıcı, dosya adını ve konumunu yazmanız gerekmeden seçebilmeniz bir dizin listesi görüntülemek iletişim kutusu için uygun bir yol sağlar.

Bir iletişim kutusu, açılan kutu dosya adlarının listesini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. DlgDirListComboBox işlevi, geçerli dizindeki dosya adları ile açılan kutunun liste kutusu bölümü otomatik olarak doldurur. DlgDirSelectComboBoxEx işlevi, liste kutusu bölümünün seçili dosya adı alır.

Index