WM_CTLCOLORMSGBOX

Wm_ctlcolormsgbox, eski bir mesajdır. Sistem önceki sürümleriyle uyumluluk için eklenmiştir. Windows ve Windows NT'nin geçerli sürümlerinde bu mesajı göndermeyin.

Ayrıca bkz:

İletişim kutuları genel bakış, iletişim kutusu iletileri