İletişim kutusu yapıları

Aşağıdaki yapıları, iletişim kutuları ve denetimler iletişim kutuları içinde oluşturmak ve yönetmek için kullanılır.

DLGITEMTEMPLATE
DLGTEMPLATE
MSGBOXPARAMS

Aşağıdaki konular, herhangi bir standart üstbilgi dosyasında tanımlanmayan pseudo-structures açıklar. Bu konularda bir iletişim kutusu için genişletilmiş bir şablon biçimi açıklamak için sağlanan.

DLGITEMTEMPLATEEX
DLGTEMPLATEEX

Index