Ws_tabstop stili

SEKME tuşuna ve shift + SEKME tuşları sahip etkisi iletişim kutusundaki denetimlerin ws_tabstop stil olmadığında. Giriş odağı alacak iletişim kutusunda bir sonraki denetime arar gibi sistem için bu stili görünüyor.

Kullanıcı sekme veya ÜSTKRKT + SEKME bastığında sisteme ilk giriş odağı olan denetim bu anahtarlara ait işlemler olup olmadığını belirler. Bu denetimi bir wm_getdlgcode iletisi gönderir ve denetim dlgc_wanttab döndürürse, sistem anahtarları Denetimi'ne iletir. Aksi takdirde, sistem ki, devre dışı bırakılmış değil, görülebilir ve ws_tabstop stili olan bir sonraki denetime bulmak için GetNextDlgTabItem işlevini kullanır. Arama şu anda giriş odaklı olması denetim ile başlar ve denetimleri oluşturulduğu sırada gelirleri — yani sipariş hangi onlar iletişim kutusu şablonunda tanımlanır. Sistem hamle girdi odağını için gerekli özelliklere sahip bir denetim sistemi bulur.

Bir uygulama GetNextDlgTabItem , ws_tabstop stili olan denetimleri bulmak için de kullanabilirsiniz. Pencere tanıtıcısı girdi odağını taşımadan ws_tabstop stili olması önceki veya sonraki denetim işlevi alır.

Index