İletişim kutularını kullanma

Bilgi ve kullanıcı girişi isteminde görüntülenecek iletişim kutularını kullanın. Uygulama yükler ve iletişim kutusu başlatır, kullanıcı girişini işleme ve kullanıcı görev tamamlandığında iletişim kutusu yok. İletişim kutularını taşıma işlemi, iletişim kutusu kalıcı veya geçici olmasına bağlı olarak değişir. Başka bir uygulama penceresinde etkinleştirmeden önce iletişim kutusunu kapatmak için kullanıcı kalıcı bir iletişim kutusu gerektirir. Ancak, kullanıcı windows farklı uygulamalarda etkinleştirebilirsiniz. Kalıcı olmayan bir iletişim kutusu kullanıcı hemen yanıt gerektirmez. Denetimler içeren bir ana pencereye benzer. Aşağıdaki bölümlerde her iki tür iletişim kutularını kullanma ele alınmıştır.

Index