SetCursorPos

SetCursorPos işlevi, belirtilen ekran koordinatları için imleci taşır. Yeni koordinatları en son ClipCursor işlevi tarafından ayarlamak ekran dikdörtgen içinde değilseniz, böylece dikdörtgen içinde imleci kalır sistemi otomatik olarak koordinatlarını ayarlar.

bool SetCursorPos ()  int  x, / / yatay pozisyon int Y / / dikey konumu);
 

Parametreleri

X
Yeni x-ekseni, imlecin ekran koordinatları olarak belirtir.
Y
Yeni y-koordinatı, imlecin ekran koordinatları olarak belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

İmleci, paylaşılan bir kaynaktır. Yalnızca imleç kendi istemci alanında ise bir pencere imleci taşımak gerekir.

Arama işlemi için pencere istasyonu WINSTA_WRITEATTRIBUTES erişimi olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İmleçler genel bakış, imleç işlevleri, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index