İmleç ileti

Aşağıdaki iletiyi imleçlerle kullanılır.

WM_SETCURSOR