Denetim iletileri

Aşağıdaki iletileri denetimleri ile kullanılır.

WM_GETFONT
WM_SETFONT

Index