Denetimler hakkında

Denetimler, diğer pencere gibi her ait bir pencere sınıfı, ya da önceden tanımlanmış veya uygulama tanımlı. Pencere sınıfı ve karşılık gelen pencere yordamı denetimin görünümünü, davranış ve amaç özelliklerini tanımlayın. Uygulama denetimleri ayrı ayrı CreateWindowExçağrılırken pencere sınıfı adını belirterek oluşturabilirsiniz işlevi. Bir uygulama da denetimleri iletişim kutusu şablonunda belirterek bir iletişim kutusu denetimleri oluşturmak için sistem yönlendirebilirsiniz.

Denetimleri alt pencereleri vardır. Sistem için bir iletişim kutusu denetimleri oluşturduğunda, her denetimi iletişim kutusunun çocuktur. Uygulama denetimi oluşturduğunda, uygulama tarafından tanımlanan bir pencerenin alt denetimidir. Bu ilişkinin önemli çünkü denetim bildirim iletileri, denetimde, kullanıcı girişi gibi olaylar ortaya çıktığında onun üst pencere olarak adlandırılan iletiler gönderir. Ne eylem almak için uygulama kullanıcının istediği belirlemek için bu bildirim iletisi uygulama dayanır.

Windows denetimleri olduğundan, uygulama ShowWindow ve EnableWindow işlevleri gibi pencere yönetimi işlevlerini kullanarak bunları işleyebilirsiniz. Pencere sınıfı bir denetim için Denetim iletilerinidestekliyorsa, uygulama denetim o sınıfın denetlemek için bu iletileri göndermek için SendMessage işlevini kullanarak da işleyebilirsiniz. Amaç ve işlev her denetim iletisi penceresi sınıfına özgü ve denetimin pencere yordamı tarafından tanımlanır.

Index