Ortak iletişim kutusundaki işlevler

Aşağıdaki işlevler, ortak iletişim kutusu ile kullanılır.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FindText
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
ReplaceText

Aşağıdaki uygulama tanımlı kanca yordamları ile ortak iletişim kutusu kullanılır.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index