CDN_HELP

Kullanıcı Yardım düğmesini tıklattığında bir Explorer tarzı veya Kaydetolarak ortak iletişim kutusu tarafından cdn_help bildirim iletisi gönderilir. OFNHookProc kanca işlemi bu iletiyi alır şeklinde bir WM_NOTIFY mesajı .

 Cdn_help lpon (LPOFNOTIFY) lParam = 

 

Parametreleri

lpon
OFNOTIFY yapısına yönelik işaretçinin.

OFNOTIFY yapısı içeren bir nmhdr yapısı olan kod üye cdn_help bildirim kodunu gösterir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yoksayılır.

Açıklamalar

Yalnızca iletişim kutusunu, ofn_explorer değeri kullanılarak oluşturulmuşsa sistemi, bu bildirim gönderir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu iletilerini, GetOpenFileName, GetSaveFileName, nmhdr, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENDOSYAADI, WM_NOTIFY

Index