Bir renk seçme

Kullanıcı bir renk seçebilirsiniz, böylece bir rengi iletişim kutusunu görüntüler örnek kod açıklanmıştır. Örnek kod, ilk choosecolor yapısı başlatır ve sonra iletişim kutusunu görüntülemek için ChooseColor işlevini çağırır. Varsa true, kullanıcı bir renk seçilen gösteren döner örnek kod yeni sağlam fırça oluşturmak için seçili rengi kullanır.

Bu örnek, aşağıdaki iletişim kutusu başlatmak için choosecolor yapısını kullanır.:

Choosecolor cc;         / / ortak iletişim kutusu yapısı statik colorref acrCustClr [16]; / / özel dizi renkleri hwnd hwnd;           / / sahibi penceresi
hbrush hbrush;         / / Fırça kolu
statik dword rgbCurrent;    / / ilk renk seçimi

/ / choosecolor başlatmak ZeroMemory (amp; cc, sizeof(CHOOSECOLOR));
cc.lStructSize = sizeof(CHOOSECOLOR);
cc.hwndOwner hwnd; =
cc.lpCustColors (lpdword) acrCustClr; =
cc.rgbResult = rgbCurrent;
cc.Bayrak = cc_fullopen | CC_RGBINIT;
 
Eğer (ChooseColor(&cc) == true) {}
  hbrush = CreateSolidBrush(cc.rgbResult);
  rgbCurrent = cc.rgbResult; 
} 

Index