FINDMSGSTRING kayıtlı mesaj

Bul veya Değiştir iletişim kutusunda oluşturmadan önce FINDMSGSTRING kayıtlı ileti için ileti tanımlayıcısı almak için RegisterWindowMessage işlevini çağırmalısınız. Tanımlayıcı sonra algılayıp iletişim kutusundan gönderilen iletileri işlemek için de kullanabilirsiniz. Kullanıcı Sonrakini Bul, Değiştirveya bir iletişim kutusunda Tümünü Değiştir düğmesini tıklattığında, iletişim kutusu yordam sahibi penceresinin pencere yordamı bir FINDMSGSTRING iletisi gönderir. İletişim kutusu oluşturduğunuzda, sahibi penceresini FINDREPLACE yapısı hwndOwner üyesi tanımlar.

FINDMSGSTRING iletisinin lParam parametresinin FINDREPLACE Yapısı iletişim kutusunu oluşturduğunuzda belirttiğiniz bir işaretçidir. İleti göndermeden önce iletişim kutusunun ayarlar bu yapı son kullanıcı ile üyeleri Aranacak dize değiştirme dizesi (varsa) ve Bul ve değiştir işlemi için seçenekler dahil giriş,.

FINDMSGSTRING iletide, iletinin neden olan olayı göstermek için aşağıdaki bayraklardan birini bayrakları üye FINDREPLACE yapısı içerir.

Bayrak Anlamı
FR_DIALOGTERM İletişim kutusunu kapatıyor. Sahibi pencere bu iletiyi işledikten sonra iletişim kutusunun tanıtıcı artık geçerli değil.
FR_FINDNEXT Kullanıcı Bul veya Değiştir iletişim kutusunda Bul düğmeye bastı. LpstrFindWhat üye arama dizesini belirtir.
FR_REPLACE Kullanıcı Değiştir iletişim kutusunda Değiştir düğmesini tıklattınız. LpstrFindWhat üye yerine dize ve lpstrReplaceWith üye değiştirme dizesini belirtir.
FR_REPLACEALL Kullanıcı Değiştir iletişim kutusunda Tümünü Değiştir düğmesini tıklattınız. LpstrFindWhat üye yerine dize ve lpstrReplaceWith üye değiştirme dizesini belirtir.

Bir Sonrakini Bul veya Tümünü Değiştir ileti için bayrakları üye arama seçeneklerini belirtmek için aşağıdaki bayraklar herhangi bir bileşimini içerebilir.

Bayrak Anlamı
FR_DOWN Ayarla, yön radyo düğmelerini aşağı düğmesine, kullanıcının geçerli konumundan belgenin sonuna kadar aramak istiyor gösteren seçilirse. fr_down ayarlı değilse, böylece belgenin başlangıcına Aranacak kullanıcının istediği kadar düğme seçili.
FR_MATCHCASE Ayarlama, Match Case onay kutusunun, kullanıcı arama büyük/küçük harf duyarlı olmasını istediğini belirten işaretliyse. fr_matchcase ayarlı değilse, arama duyarsız olmalıdır bu yüzden onay kutusunun işaretlenmemiş olduğundan.
FR_WHOLEWORD Ayarlama, Eşleşen tüm Word yalnızca onay kutusunun, kullanıcı arama dizesi eşleşen tüm sözcükleri için arama yapmak istediğini belirten işaretliyse. fr_wholeword ayarlı değilse, arama dizesi eşleşen sözcük parçaları için arama da şekilde onay kutusunun işaretlenmemiş olduğundan.

Index