Geri arama nesnesi için yazdırma özellik sayfası

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

Yazdırma özellik sayfası görüntüleyen bir uygulama, özellik sayfası görüntülendiği sırada PrintDlgEx işlev bildirimleri ve mesajlarını almak için bir geri arama nesnesine uygulayabilirsiniz. Bir geri arama nesnesi sağlamak, nesneye bir işaretçi PRINTDLGEX yapısının lpCallback üyesinin belirtin.

Geri arama nesnesi, IPrintDialogCallback arabirimini uygulamalıdır. PrintDlgEx işlevi, aşağıdaki durumlarda IPrintDialogCallback yöntemlerini çağırır.:

Geri arama nesnesi uygulamak da IObjectWithSite arabirimi. PrintDlgEx işlev çağrıları IObjectWithSite::SetSite yöntemi uygulamaya IPrintDialogServices arayüzü için bir işaretçi geçmek. IPrintDialogCallback yöntemleri, seçili yazıcı hakkında bilgi almak için IPrintDialogServices arabirimini kullanabilirsiniz. IPrintDialogServices arabirimi, yazıcı özellik sayfasındaki Genel sayfayı izlemek için ek sayfalar oluşturma uygulamaları için de yararlıdır. Ek sayfaları iletişim kutusunu yordamları IPrintDialogServices yöntemlerini çağırabilir.