CDN_SELCHANGE

Açık olan klasörün veya dizin içeriğini görüntüleyen liste kutusunda seçim değiştiğinde bir Explorer tarzı veya Kaydetolarak ortak iletişim kutusu tarafından cdn_selchange bildirim iletisi gönderilir. OFNHookProc kanca işlemi bu iletiyi alır şeklinde bir WM_NOTIFY mesajı .

Cdn_selchange lpon (LPOFNOTIFY) lParam = 

 

Parametreleri

lpon
OFNOTIFY yapısına yönelik işaretçinin.

OFNOTIFY yapısı içeren bir nmhdr yapısı olan kod üye cdn_selchange bildirim kodunu gösterir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yoksayılır.

Açıklamalar

Yalnızca iletişim kutusunu, ofn_explorer değeri kullanılarak oluşturulmuşsa sistemi, bu bildirim gönderir.

Yeni seçilen dosya veya klasörün adını almak için kanca işlemi CDM_GETFILEPATH ya da cdm_getspec ortak iletişim kutusuna gönderebilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu iletilerini, CDM_GETFILEPATH, cdm_getspec, GetOpenFileName, GetSaveFileName, nmhdr, OFNHookProc, OFNOTIFY, WM_NOTIFY

Index