CDM_SETCONTROLTEXT

cdm_setcontroltext ileti belirtilen denetim bir Explorer tarzı veya Kaydetolarak ortak iletişim kutusundaki ayarlar. İletişim kutusunu ofn_explorer bayrağı ile oluşturulmuş olması gerekir; Aksi takdirde, ileti başarısız .

 CDM_SETCONTROLTEXT
wParam = (wparam) ID; 
lParam = (lparam) (lpstr) metin; 
 
/ / ilgili makro
void CommDlg_OpenSave_SetControlText (hdlg, id, metin) 

Parametreleri

hdlg
Tanıtıcı penceresinin ileti almak için ortak iletişim kutusu.
id
Metni denetimin tanımlayıcısını ayarla.
metin
Denetim için yeni metni belirten bir boş sonlandırılmış dize işaretçisi.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu iletilerini, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENDOSYAADI

Index