CDN_TYPECHANGE

Kullanıcı yeni bir dosya türü dosya türlerini açılan kutusundan seçtiğinde bir Explorer tarzı veya Kaydetolarak ortak iletişim kutusu tarafından cdn_typechange bildirim iletisi gönderilir. OFNHookProc kanca işlemi bu iletiyi alır şeklinde bir WM_NOTIFY mesajı .

Cdn_typechange lpon (LPOFNOTIFY) lParam = 

 

Parametreleri

lpon
Bir OFNOTIFY yapısı adresi.

OFNOTIFY yapısı içeren bir nmhdr yapısı olan kod üye cdn_typechange bildirim kodunu gösterir.

OFNOTIFY yapısını da yeni seçilen dosya türü filtresini bir tabanlı dizin olan nFilterIndex üye gösterir bir OPENDOSYAADI yapısı için işaretçi içerir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yoksayılır.

Açıklamalar

Yalnızca iletişim kutusunu, ofn_explorer değeri kullanılarak oluşturulmuşsa sistemi, bu bildirim gönderir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 4.0 veya daha yenisini gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:Commdlg.h ilan.

Ayrıca bkz:

Ortak iletişim kutusuna kitaplığın genel bakış, ortak iletişim kutusu iletilerini, GetOpenFileName, GetSaveFileName, nmhdr, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENDOSYAADI, WM_NOTIFY

Index