Sayfa Yapısı iletişim kutusu

Sayfa yapısı iletişim kutusunda yazdırılan sayfanın aşağıdaki öznitelikleri ayarlamak sağlar:

Öznitelikler iletişim kutusunda sunulan, yazıcının özelliklerine bağlı olarak değişir.

Oluşturur ve bir pagesetupdlg yapısı başlatılıyor ve yapısı PageSetupDlg işlevine bir Sayfa yapısı iletişim kutusunu görüntüleme.

Tipik bir Sayfa yapısı iletişim kutusu aşağıda gösterilmiştir.

Kullanıcı ok dü?mesini tyklarsa, PageSetupDlg kullanıcı seçimleri belirtmek için pagesetupdlg yapısı içinde çeşitli üyeleri ayarladıktan sonra true döner. PtPaperSize ve rtMargin üyeleri, kullanıcı tarafından belirtilen değerleri içerir. Genel bellek tutamaçlarını hDevMode ve hDevNames üyeleri içeren devmode ve devnames yapılar. Bu yapılar, ek sayfa bilgilerin yanı sıra yazıcı ile ilgili bilgiler içerir. Çıkış seçili yazıcıya gönderilmek üzere hazırlamak için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

Sayfa yapısı iletişim kutusunda kullanıcı iptal veya bir hata oluştuğunda, PageSetupDlg false döner. Hatanın nedenini belirlemek için genişletilmiş hata değerini almak için CommDlgExtendedError işlevini çağırın.