CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

Uygulama Birleşik giriş kutusunun aşağı açılan liste kutusunda ekran koordinatları almak için bir cb_getdroppedcontrolrect iletisi gönderir.

Cb_getdroppedcontrolrect wParam = 0;             / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır (lparam) (rect far *) lprc; = / / Adres rect yapısı 

 

Parametreleri

lprc
LParamdeğeri. İşaretçi koordinatları almak için Yapı rect.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

Mesajı verirse, dönüş değeri sıfırdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletilerini rect

Index