CBN_EDITUPDATE

Ne zaman bir açılan kutu düzenleme denetimi bölümü hakkında değiştirilmiş metin görüntülemek için CBN_EDITUPDATE bildirim iletisi gönderilir. Bu uyarı iletisi, sonra denetimin metin biçimli, ancak metni görüntüler önce gönderilir. Açılan kutunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

CBN_EDITUPDATE idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

Açıklamalar

Açılan kutunun CBS_DROPDOWNLIST stil varsa, bu bildirim iletisi oluşmaz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CBN_EDITCHANGE, wm_command