CB_GETEXTENDEDUI

Bir uygulama bir açılan kutu varsayılan kullanıcı arabirimi ya da uzatılmış kullanıcı arabirimi olup olmadığını belirlemek için bir CB_GETEXTENDEDUI iletisi gönderir.

 CB_GETEXTENDEDUI wParam = 0;     / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0;     / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Açılan kutunun uzatılmış kullanıcı arabirimi dönüş değeri true ise; Aksi takdirde, yanlış ise.

Açıklamalar

Varsayılan olarak, f4 tuşu açılır veya listeyi kapatır ve aşağı oku geçerli seçimi değiştirir. Bir açılan kutuda genişletilmiş kullanıcı arabirimiyle, f4 tuşu devre dışı bırakılır ve aşağı ok tuşuna basarak açılan listeyi açar.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CB_SETEXTENDEDUI

Index