Birleşik giriş kutusu türleri ve stilleri

Açılan kutular, tipi ve stil ile karakterize. Birleşik giriş kutusu türleri, Birleşik giriş kutusunun liste aşağı açılan listesinde olup olmadığını ve seçim alanı düzenleme denetimine olup belirler. Sadece, böylece her zaman görünür bir liste daha az ekran alanı kullanır kullanıcı oturum açtığında bir açılır liste görüntülenir. Seçimi alanın bir düzenleme denetimi ise, kullanıcının listede olmayan bilgileri girebilirsiniz; Aksi durumda, kullanıcı yalnızca listedeki öğeleri seçebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, üç combo kutusu türlerini gösterir ve her bir açılan liste ve düzenleme denetimine içerip içermediğini gösterir:

Birleşik giriş kutusu türü Aşağı açılan liste Düzenleme denetimi
Açılan kutu Evet Evet
Aşağı açılan liste kutusu Evet No
Basit bir açılan kutu No Evet

Belirli özellikleri açılan kutu açılan kutu stilleri tanımlar. Stilleri birleştirebilirsiniz; Ancak bazı stilleri yalnızca belirli açılan kutusu türleri için geçerlidir. Açılan kutu stilleri bir tablo için bkz: Açılan kutu stilleri.

Index