WM_INITDIALOG ve sahibi çizilmiş bir iletişim kutusunda wm_destroy iletileri işleme

Açılan kutu bir iletişim kutusunu kullandığınızda, size genellikle WM_INITDIALOG ileti Birleşik kutunun başlatarak yanıt. Square yemek iletişim kutusu oluşturma yükleri örnek sahibi çizilmiş Birleşik giriş kutusu için kullanılan bit eşlemler sonra çağıran uygulama tanımlı InitGroupList işlevi açılan kutunun başlatılamıyor. Ayrıca açılan kutuda ilk liste öğesini seçer, sonra uygulama tanımlı çağrı InitFoodList liste kutusunda başlatma işlevi.

Örnekte, her biri dört besin grubu adlarını içeren bir açılan liste kutusu sahibi çizilmiş açılan kutudur. InitGroupListher bir gıda grubu adını ekler ve uygulama tanımlı çağrı SetItemData işlevi sabit ilgili bir gıda grubu tanımlayan her liste öğesi ile ilişkilendirmek için.

Örnek liste kutusunda seçili gıda grubundaki besinler adlarını içerir. InitFoodListliste kutusunun içeriğini sıfırlar, sonra geçerli gıda grubu aşağı açılan liste kutusunda geçerli gıda seçimi adları ekler.

İletişim kutusu yordamı bitmapler sahibi çizilmiş açılan kutusunda silmek için wm_destroy iletisini işler.

Index