Wm_setfocus ileti işleme

Araç çubuğunu pencerede giriş odağı aldığında, onu hemen odağı araç ilk açılan kutuda ayarlar. Bunu yapmak için bir Birleşik giriş kutusu araç çubuğu oluşturma örneği wm_setfocus iletiye yanıt olarak SetFocus işlevini çağırır.

Index