CBN_SETFOCUS

Açılan kutu klavye odağını aldığında cbn_setfocus bildirim iletisi gönderilir. Açılan kutunun üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

Cbn_setfocus idComboBox = (int) LOWORD(wParam);  / / tanımlayıcı açılan kutu hwndComboBox (hwnd) lParam; =       / / işleme açılan kutu için 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Açılan kutular genel bakış, Birleşik giriş kutusu iletileri, CBN_KILLFOCUS, wm_command

Index