Sahibi çizilmiş iletişim kutusu oluşturma

Pencere biçemleri, düğmeler ve açılan kutu denetimi tanımlayıcıları iletişim kutusunda şablonu tanımlar. Bu örnek açılan kutuda CBS_DROPDOWNLIST, CBS_OWNERDRAWFIXED, cbs_sort, CBS_HASSTRINGS, ws_vscroll ve ws_tabstop stillerini kullanır.

İletişim kutusu ayrıca, liste kutusu (IDLIST) ve iki düğme içerir: Tamam (IDOK) ve İptal (IDCANCEL). IDOK ve IDCANCEL sabitleri sdk başlık dosyaları tarafından tanımlanır. IDCOMBO denetim tanımlayıcısı olarak sürekli IDLIST uygulamanın üstbilgi dosyasında tanımlanır.

İletişim kutuları hakkında daha fazla bilgi için bkz: İletişim kutuları.